Terminy rekrutacji 2021/2022

Uchwała Rady Miasta Olsztyna w sprawie rekrutacji

Informacja  

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Instrukcja rekrutacji do przedszkola 

Zasady naboru

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021 

 Kryteria rekrutacji do przedszkoli

 OŚWIADCZENIE

Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

Oświadczenie rodzica o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola

 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia
do Przedszkola!

W związku z tym, że Państwa dziecko znalazło się na liście zakwalifikowanych, następnym etapem rekrutacji jest złożenie oświadczenia woli.Wzór oświadczenia woli został zamieszczony na stronie internetowej  edukacja.olsztyn.eu  (Rekrutacja do przedszkoli  w zakładce „Pliki do pobrania”), na stronie internetowej Zespołu: zs-p1.olsztyn.eu w zakładce „Rekrutacja do Przedszkola” oraz w formie gotowego do wypełnienia wydruku w wejściu głównym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie.Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenia można należy składać w wersji papierowej w „Skrzynce na dokumenty” umieszczonej w wejściu głównym do budynku Zespołu. Oświadczenia o potwierdzaniu woli, o których mowa powyżej należy składać
w dniach 23.04-28.04.2021 r, w godz. 7.00-15.00.

Niezłożenie w terminie oświadczenia powoduje
utratę miejsca w przedszkolu.

Mariola Urszula Ogonowska

                                                                        Dyrektor Zespołu

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola