Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:


Przewodniczący - Magdalena Piórkowska
Wiceprzewodniczący - Katarzyna Zbrzyzna
Skarbnik - Elwira Sołtys

Komisja skrutacyjna:


1. Zajączkowski Marcin
2. Anita Muszyńska

Regulamin Rady Rodziców

 

Konto Rady Rodziców

74 8857 0002 4016 0808 6815 0001